تغییر محل دفتر شرکت

تغییر محل دفتر شرکتادامه خبر ...


ديدار نوروزي در محل جامعه نقشه برداران ايران

ديدار نوروزي در محل جامعه نقشه برداران ايرانادامه خبر ...


برداشت حامی اولین کنفرانس بین المللی سد و نیروگاه های برق آبی ایران

برداشت حامی اولین کنفرانس بین المللی سد و نیروگاه های برق آبی ایرانادامه خبر ...


دانشگاه شهید بهشتی محل برگزاری همایش ژئوماتیک 91

دانشگاه شهید بهشتی محل برگزاری همایش ژئوماتیک 91ادامه خبر ...


سازمان نقشه‌برداری كشور، پنجمین همایش ملی نام‌های جغرافیایی را برگزار‌ می كند

سازمان نقشه‌برداری كشور، پنجمین همایش ملی نام‌های جغرافیایی را برگزار‌ می كندادامه خبر ...


دومین همایش تهیه نقشه واطلاعات مکانی و نوزدهمین همایش ژئوماتیک 91 تهران

برگزار کننده:سازمان نقشه برداری کشورادامه خبر ...


اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های آبی ایران

برگزار کننده: وزارت نیرو، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، انجمن برق آبی ایرانادامه خبر ...


دریافت لوح تقدیر از سازمان نقشه برداری کشور

شرکت برداشت موفق به دریافت لوح تقدیر از سازمان نقشه برداری کشور شد.ادامه خبر ...جستجوی سریع
عین عبارت  همه کلمه ها  هر کلمه

~-ADMIN_MENU-; ~-ADMIN-;