نام استان

عنوان پروژه

نام كارفرما

سال انجام

فارس توپوگرافی بندامیر آب منطقه‌ای فارس 1379
آذربایجان شرقی توپوگرافی و كاداستر اراضی سد سبــــــــــلان  آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل 1381
بوشهر،هرمزگان خـــط لــوله آبرســانــی به شهرهای حاشیه خلیج فارس آب و فاضلاب كشـــور 1381
آذربایجان شرقی تهیه نقشه شهر اردبیل سازمان نقشه‌ برداری 1382
اردبیل كاداستر پیراقوم و ترپواقلو اداره كل توسعه شبكه‌های آبیاری 1382
آذربایجان شرقی مخزن سد سبلان آب منطقه‌ای‌آذربایجان شرقی و اردبیل 1383
آذربایجان شرقی توپوگرافی و كاداستر سد عمارت آب منطقه‌ای‌آذربایجان شرقی و اردبیل 1383
آذربایجان غربی میكروژئودزی سد ماكو حفاظت منابع آب 1384
گلستان تهیه نقشه اراضی شیب‌دار استان گلستان نقشه‌های 1:5000 وزارت جهاد كشاورزی 1383
فارس تهیه نقشه مسیر آبرسانی از درودزن به شیراز آب منطقه‌ای فارس 1384
آذربایجان شرقی نقشه توپوگرافی از اراضی بالای تراز300 به مقیاس 1:2000 شهری خداآفرین سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل 1386
نقشه كاداستر به مقیاس 1:2000 از كل محدوده خداآفرین
ترازیابی درجه 3 خداآفرین
پیاده نمودن مختصات رئوس كانال خدا آفرین
ساختمان و ایجاد نقاط شبكه مسطحاتی و ارتفاعی (خداآفرین)
تعیین مختصات نقاط بند6باGPS (خداآفرین)
كاداسترسیفون خلف بیگلو(1:500) (خداآفرین)
تهران علامت گذاری محدوده شهرتهران به تعداد 1000 علامت شركت پردازش وبرنامه ریزی شهری 1387
كهكیلویه و بویر احمد تهیه نقشه كاداستر1:2000 محدوده مخزن سد چم شیر(شیراز) شركت آب منطقه ای فارس - شركت توسعه آب و نیروی ایران 1388
تهیه نقشه كاداستر1:10000 محدوده مخزن سد چم شیر(شیراز)
زنجان تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:5000 شهرسجاس (زنجان) سازمان مسكن و شهر سازی استان زنجان 1388
شهرسجاس (زنجان)GIS Ready   
تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:5000 شهرگرماب (زنجان)
شهرگرماب (زنجان)GIS Ready   
تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:5000 شهردندی (زنجان)
شهردندی (زنجان)GIS Ready   
تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:5000 شهرآب بر (زنجان)
شهرآب بر(زنجان)GIS Ready   
بوشهر تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:5000 شهر جم  سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر 1388
ْGIS Ready شهر جم
تهیه نقشه های ارتوفتو1:10000از عكسهای ماهواره ای شهر جم
تهیه نقشه های ارتوفتو1:5000از عكسهای هوایی شهر جم 
سیستان و بلوچستان تهیه نقشه 1:1000 مسیر آبرسانی به شهر سوران سازمان آب منطقه ای سیستان بلوچستان 1389
تهیه نقشه 1:500 مسیر آبرسانی به شهر سوران(در سه مورد)
تهیه نقشه 1:1000 واریانت جدیدمسیر آبرسانی به شهر سوران
به روز رسانی: 1390/3/6 14:37:26
مسیر: ریشه > فارسی > پروژه ها > لیست پروژه های مهم | چاپ
صفحه های زیر مجموعه:
فایل های ضمیمه:
به اشتراک بگذارید: