ردیف

نام نرم افزار

مورد استفاده

1 Gnss Solutions جهت محاسبات و سرشكنی مشاهدات ماهواره ای دستگاههای Thales
2 Geo Lab جهت محاسبات شبكه های كلاسیك نقشه برداری و مشاهدات ماهواره ای
3 Block اجسمنت فتوگرامتری
4 Trigfix اجسمنت شبكه بندی زمینی به روش تغییر مختصات
5 Fl_xy ترانسفر مختصات جغرافیایی به X,Y و بالعكس
6 Parad-Eyes برنامه تبدیل فتوگرامتری
7 Photomod برنامه های مختلف شامل تبدیل، ارتوفتو، مثلث بندی
8 Fvd_Dwg نرم افزار تبدیل بین خروجی پارادایز Dwg
9 بالغ بر 250 برنامه Lisp برای كاربردهای مختلف
10 Taq نرم افزار پایگاه اطلاعاتی و محاسبات نقاط برداشت تاكئومتری
11 Cadastre نرم افزار پایگاه اطلاعاتی كاداستر (تحتDos )
12 Cadastre نرم افزار پایگاه اطلاعاتی كاداستر( تحت Windows )
13 AutoCad ( تمام نگارشها) ادیت و كارتوگرافی
14 Microstation ( تمام نگارشها) ادیت و كارتوگرافی
15 Sdrmap پروفیل طولی و عرضی
16 Csc تولید منحنی میزان از نقاط ارتفاعی
17 Leica Geo Office tools پایگاه تخلیه اطلاعات از توتال و پردازش های بعدی
18 Lps برنامه های مختلف شامل تبدیل، اورتوفتو، مثلث بندی روی عكس های آنالوگ، رقومی و ماهواره ای
به روز رسانی: 1390/2/16 22:42:37
مسیر: ریشه > فارسی > درباره ما > تجهیزات > تجهیزات نرم افزاری | چاپ
صفحه های زیر مجموعه:
فایل های ضمیمه:
به اشتراک بگذارید: